وطن پرستی ما ایرانیان (آریایی ها) خیلی وقته که آب رفته (مخصوصا از وقتی که دولت محترم آقای احمدی نژاد آب به قبر کوروش بستند و رسما کل عرق ملی ما رفت زیر آب !) ولی هنوز کوروش برای خودش وجه ای بیبن ما داره و کم تر ایرانی رو می شه دید که اسم کوروش را با احترام و افتخار به زبون نیاره . اما خداییش ما برای وطنمون چی کار کردیم ؟

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *